Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Platné vyhlášky obce Bítov

ROK 1999

Obecně závazná vyhláška č. 15/1999 o rozsahu, způsobu a lhůtách pro zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti na místních komunikacích

zde ke stažení

ROK 2002

Obecně závazná vyhláška č. 3/2002 o zákazu volného pohybu drobného zvířectva a psů

zde ke stažení

ROK 2010

Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místních poplatcích

zde ke stažení

ROK 2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje část IX. obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu

zde ke stažení

 

                                                ROK 2016

Obecně závazná vyhláška obce Bítov č. 1/2016 o ochraně nočního klidu

zde ke stažení

 

Obecně závazná vyhláška obce Bítov č. 2/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

zde ke stažení

 

Obecně závazná vyhláška č.  4/2016

 

o nočním klidu

zde ke stažení

 

ROK 2017

Obecně závazná vyhláška obce Bítov č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zde ke stažení

 

ROK 2018

Obecně závazná vyhláška obce Bítov č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy

zde ke stažení