Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Platné vyhlášky obce Bítov

ROK 1999

Obecně závazná vyhláška č. 15/1999 o rozsahu, způsobu a lhůtách pro zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti na místních komunikacích

zde ke stažení

 

ROK 2002

Obecně závazná vyhláška č. 3/2002 o zákazu volného pohybu drobného zvířectva a psů

zde ke stažení

 

ROK 2016

zde ke stažení

            Obecně závazná vyhláška obce Bítov č. 2/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č.  4/2016

o nočním klidu

zde ke stažení

 

ROK 2018

Obecně závazná vyhláška obce Bítov č. 1/2018,

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy

zde ke stažení

 

ROK 2019

Obecně závazná vyhláška obce Bítova č. 1/2019,

o místním poplatku ze psů

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška obce Bítova č. 2/2019,

o místním poplatku ze vstupného

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška obce Bítova č. 3/2019,

o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška obce Bítova č. 4/2019,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

zde ke stažení

 

Rok 2020

 

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bítov

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020

o místním poplatku z pobytu

zde ke stažení

Obecně závazná vyháška č. 4/2020

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zde ke stažení